Home TƏQVA

TƏQVA

«Təqva — Allah müttəqiləri sevər» saytına əlavə olunacaq hər bir məqalə,videolar və şərhlər üç filtirdən keçərək əziz oxucularımıza təqdim olunacaq – Quran, Sünnə və salehlərin anlayışı ilə !

Dərd və Dəva

Bu kitab nəfslərin tərbiyəsi, günahlardan təmizlənməsi yollan və səmimi tövbə etməsi üsulunda yazılmış ən mükəmməl kitablardan biri hesab olunur. Kitabın müəllifi qəlb xəstəlikləri üzrə bir mütəxəssis, qəlblərin müalicəsi məsələsini araşdıran məharətli bir təbib olmuşdur.

Qulağın və Dilin haramlardan qorunması

Təqva olmazsa, nə səbir, nə dözüm, nə də ki, sərhəddə keşik çəkmək fayda verməz. Təqva isə yalnız səbrin üzərində dayanır.

Orucun vacib edilməsi üçün yaş həddi

Sual: On iki və ya on üç yaşına çatmış qız uşağı Ramazan ayını oruc tutmamışdır. Belə halda onun və ya ailəsinin boynunda borc varmı? O, oruc tutmalıdırmı? Tutmasa bəs onda boynuna nə isə düşürmü?

Oruc tuta bilməyənlər Ramazanda nə etməli ?

«Sizdən xəstə və ya səfərdə olanlar tutmadığı günlər qədər başqa günlərdə oruc tutmalıdırlar».

Ramazanda günün uzunluğu haqqında

Günəşin çıxmasını və batmasını görmədikləri müddətcə müsəlmanlar oruc tutmalıdırlar.

Ramazanda icra olunan əməllərin mükafatı və ya cəzası artırılırmı ?

Kim (Qiyamət günü) yaxşılıq gətirərsə, ona gətirdiyinin on qat əvəzi verilər. Kim pislik gətirərsə, ona ancaq gətirdiyinin misli qədər cəza verilər. Onlara haqsızlıq edilməz.» (əl-Ən`əm160)

Orucu pozan amillər hansılardır ?

Bunların kəffarəsi də birinci istisna olmaqla,digərləri pozularsa onda həmin gün üçün bir kasıb yedirtməli və Ramazandan sonra o günün qəza orucunu tutmalıdı.

Oruc tutmaq hansı insanlara vacib deyildir ?

Hər bir Müsəlmana, Ağıl sahibinə, Həddi buluğa çatmış və oruc tutmağa qadir olan şəxsə Ramazan ayında oruc tutmaq vacibdir,

Ramazan ayını oruc tutmaq  və  bu ayda ibadət etməyin fəziləti (savabı)

Bu, ramazan ayında oruc tutmağın, ibadət etməyin və saleh əməllərlə yarışmağın fəziləti, sonra orucluqla əlaqədar bəzi əhəmiyyətli hökmlər haqda qısaca da olsa kiçik bir tövsiyədir.

Ramazan ayının başlanması, bitməsi və ayı görməyin hökümləri

Sual: Islam alimləri Ramazan orucunun və bayramının başlaması haqda böyük ixtilaf etmişlər. Bəziləri hədislərə, digərləri isə müasir astronomların dediklərinə əsalanırlarsa bu nə dərəcədə doğrudur?