Dərd və Dəva

Bu kitab nəfslərin tərbiyəsi, günahlardan təmizlənməsi yollan və səmimi tövbə etməsi üsulunda yazılmış ən mükəmməl kitablardan biri hesab olunur. Kitabın müəllifi qəlb xəstəlikləri üzrə bir mütəxəssis, qəlblərin müalicəsi məsələsini araşdıran məharətli bir təbib olmuşdur.