Falçılar

«Hər kim falçı yanına gedər və onun dediyini təsdiqləyərsə, o artıq Muhəmmədə nazil olana qarşı küfr etmişdir.» (Əbu Davud, Kitəbut-Tibb, 3904)