1. Ana Səhifə
  2. Tag "ƏHLİ SÜNNƏ VƏL CƏMAAT"

İslam və İman

İslam əqidəsi deyildiyi zaman Əhli Sünnə vəl Cəmaatın əqidəsi başa düşülür. Çünki Allahın qulları üçün bəyənib seçdiyi İslam budur. Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm -, Səhabə, Tabiin və onlara gözəl bir şəkildə tabe olanların yoludur.