Qeyd: Bunların kəffarəsi də birinci istisna olmaqla,digərləri   pozularsa onda həmin gün üçün bir kasıb yedirtməli və Ramazandan sonra o günün qəza orucunu tutmalıdı.